HVORFOR ROTARY / PRESENTASJON AV ROTARY

KORT VIDEOPresentasjon av Rotary


Donasjon:
KONTO 1645.15.66524

TRF NORSK ROTARY FORUM, MED SKATTEFRITAK

 TRF=THE ROTARY FOUNDATION 

Rotary i Norge er delt inn i 6 distrikter med nesten 14000 medlemmer i mer enn 300 klubber over hele landet. Hvert distrikt ledes av en guvernør, som i likhet med klubbpresidentene fungerer i ett år. Norsk Rotary Forum tar seg av felles saker for alle norske distrikter.                                                               Rotary Distrikt 2275 strekker seg fra Møre og Romsdal til Finnmark og Svalbard. Distriktet har 54 klubber. Lokalt viser Rotary seg ved sine aktiviteter i nærsamfunnet og i klubbene.


Rotarys formål


06.03.2014

Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet og spesielt viljen til:

• Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.

• Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke
  hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet.

• Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv.

• Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdens-
  omspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet 
  om å gagne andre.


HVA ER ROTARY

Rotary er en yrkesbasert, verdensomspennende organisasjon som forener ledere fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.

Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet: Service above self.

Rotaryklubber finnes i dag i mer enn 200 land og geografiske områder, fordelt på nesten 35.000 klubber med til sammen over 1.2 millioner medlemmer. Dersom man er på reise, kan man møte i hvilken som helst klubb i Norge eller i resten av verden.  

Internasjonalt arbeider Rotary med utdannelse av ungdom, ungdomsutveksling, humanitært hjelpearbeid samt med diverse hjelpe- og støttearbeid rundt om i vanskeligstilte land. Når polio nå nesten er utryddet settes fokus på å skaffe innbyggerne i bl.a. Afrika rent vann. 

Et rotarymedlem er med i et internasjonalt fellesskap som arbeider for holdnings- og adferdsutvikling basert på forståelse og respekt for enkeltindividet.   

Organisasjonen er nøytral m.h.t. politikk og religion og er en åpen organisasjon. Rotary har ingen hemmelige ritualer, regler, trosbekjennelse eller håndtrykk. Den er et åpent samfunn for kvinner og menn som helt enkelt tror på at det å hjelpe andre gir en bedre verden.


SATSINGSOMRÅDER INTERNASJONALT


Vann og utdanning blir nye satsingsområder for Rotary etter at Polio er snart utryddet. Nå gjenstår Afganistan, Nigeria og Pakistan.Mer om Rotary finner du i kolonnen til venstre 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotell Backlund
Adresse: Kirkegata 41
Postnummer: 7600
Sted: Levanger
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møte varer en time. 30 min. aktuelt foredrag. Daglig antrekk.

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...