PROSJEKTER

Prosjekter

1: Innvandrere møter lokalsamfunnet

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Innvandrertjenesten i Levanger kommune. Målet er at innvandrere skal få anledning til å se hvordan lokalsamfunnet fungerer gjennom besøk til bedrifter, offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner og oppleve vanlig norsk friluftsliv. Ledere for prosjektet er Svein-Erik Mordal og Idar Per Lundemo

I høsthalvåret 2014 besøkte innvandrerne fire organisasjoner: Sparebanken 1 M-N, Levanger-Avisa, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Innherred Tingrett.


i MØTE MED FYLKESMANNEN PÅ STEINKJER 2014 DELTOK IDAR PER LUNDEMO OG SVEIN-ERIK MORDAL FRA KLUBBEN. eLLERS SER VI FYLKESMANN INGE RYAN OG 7 INNVANDRERE. 

2: LEKSEHJELP FOR INNVANDRERE

Ni medlemmer av Levanger Rotary holder på med prosjektet ”Leksehjelp for innvandrere”.

Levanger kommune har et tilbud om leksehjelp både for de innvandrerne som gjennomgår introduksjonsprogrammet.

Flyktninger mellom 16 og 55 år som har fått oppholdstillatelse, har rett og plikt til å delta i et heltids introduksjonsprogram, der flyktningen har samme årstimetall som en vanlig arbeidstaker. Programmet varer normalt inntil to år. Hensikten med programmet er at flyktningene skal integreres raskt i samfunn og arbeidsliv. Programmet består i hovedsak av å lære seg det norske språket, men det innbefatter også samfunnsinformasjon, arbeidspraksis og språkpraksis.

Asylsøkere uten oppholdstillatelse har plikt til å delta på tre måneders kurs i norsk med samfunnskunnskap.

Flyktninger med oppholdstillatelse har siste skoleår fått tilbud om leksehjelp i Rådhuset, mens asylsøkerne har fått samme tilbud på Leira mottak.

Våre medlemmer Erik Ellekjær, Gerd Talsnes Heggdal, Idar Lundemo, Lindis Semb, Svein-Erik Mordal, Tor Falch, Arvid Vada og Bodil Konradsen har arbeidet som leksehjelp stort sett en kveld pr uke.

Våre erfaringer kan oppsumeres slik:

o    Interessant å være med på

  Lærer mye selv, spesielt ved å snakke med deltakerne

o    Enkelte deltakere er veldig passive og gir heller ikke uttrykk for behov for leksehjelp

o    I enkelte fag som fysikk, matematikk og biologi kommer en del av oss til kort faglig. Vi har ikke arbeidet med disse fagene siden vi selv gikk på skolen for 50 – 60 år siden

o    Lært mye om hvor vanskelig det er å lære norsk

o    Imponert over hvor mye norsk enkelte har lært på kort tid

o   Noen har særdeles fin handskrift.

Innvandrertjenesten i Levanger har vist at de setter pris på det arbeidet leksehjelperne gjør ved å invitere til hyggelig julelunsj i desember og til velsmakende sommerlunsj like før voksenopplæringa tok sommerferie.

Prosjektkomiteen mener prosjektet bidrar til å realisere Rotarys formål ved at det

  • utvikler vennskap mellom levangsbygg og flyktninger
  • bidrar til internasjonal forståelse
  • gagner andre


3: RYDDING OG MERKING AV S:T Olavsleden (kontaktperson Idar Per Lundemo)

Sammen med bl. a. flere rotaryklubber deltok Levanger Rotaryklubb i mai - juni 2013 i et større prosjekt med merking og rydding av S:t Olavsleden (Pilegrimsled) fra Sverige via Nord-Trøndelag til Trondheim. Den indre led led skal følge Olav den Helliges rute fra Sverige til han ankom Stiklestad i 1030. Videre følger leden en gammel ferdselsvei til Trondheim og Nidarosdomen. 
Den ytre led går fra Stiklestad via Levanger sentrum, til Ekne og Frosta-Tautra, og derfra med båt til Steinviksholmen eller Trondheim.
Klubben har påtatt seg å fortsette med prosjektet inntil videre.

Levanger Rotaryklubb har ansvar for rydding og merking av den del av S:t Olavsleden som passerer gjennom Levanger kommune. I klubben er arbeidet organisert som et delprosjekt inndelt i fem grupper med ansvar for hver sin etappe. Dette skjer i juni hvert år. 

Se www.stolavsleden.com     fra Selånger til Trondheim 

 

 

4: VANNPROSJEKT I BOSNIA-HERZEGOVINA.


 Rent vann til befolkningen. Kontaktperson Per Jarle Eriksen.

5: SOMMERCAMP FOR BARN.

I samarbeid med rotaryklubbene i Åsen og Skogn arrangerte vi sommeren 2019 gratis ferieleir for et 20-talls barn på Laberget leirsted. (t-a.no  04.10.2019)


 Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotell Backlund
Adresse: Kirkegata 41
Postnummer: 7600
Sted: Levanger
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møte varer en time. 30 min. aktuelt foredrag. Daglig antrekk.

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...