HVORFOR ROTARY / TILBUD TIL UNGDOM

1. HANDICAMP NORGE

               Sommerleir for fysisk funksjonshemmet ungdom i alderen 18-28 år. Den er gratis for deltakerne

2. INTERNASJONAL UNGDOMSUTVEKSLING

                Tilbud til ungdom å besøke andre land for en kortere eller lengre periode.

3. ETT ÅRS UTVEKSLING

                  Utveksling av ungdom i videregående skole for ett skoleår. 16 - 18 år

4. ROUND TRIPS - CAMPS

                   Deltakelse i ferien i utlandet for all ungdom mellom 15 og 25 år. Grupper på 10 - 20 stk.

5. UNGDOMSFONDET

                    Støtte til prosjekter som fremmer Rotarys virksomhet

6. GEORGIASTIPEND

                     Ett års studier ved college eller universitet i Georgia. 18 - 24 år

7. RYLA

                     Seminar som skal gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap. 19 - 24 år.

TA KONTAKT MED KLUBBEN FOR Å FÅ NÆRMERE INFORMASJON OM DISSE TILBUDENE.

                    

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotell Backlund
Adresse: Kirkegata 41
Postnummer: 7600
Sted: Levanger
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møte varer en time. 30 min. aktuelt foredrag. Daglig antrekk.

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...